Şato, Rheinland-Pfalz Eyaletinde (Hessen Eyaletinin sınırında) bulunmaktadır. Şato ilk olarak 1197 yılında yapılmıştır. 1855 yılında ilave bölümler yapılmış ve yenilenmiştir.

İzleyen dönemlerde de, mimari bir değişiklik yapılmaksızın, onarım ve yenilemeler yapılmıştır. U harfi şeklinde planlanmıştır. U harfinin bir kanadı, ahşap yapıdır. Diğer kanatları, taş imalattır. Bölgenin harita nirengi noktasıdır ve nirengi direği şatonun kulesine dikilmiştir.

Şato, 165.776 m2 büyüklüğünde bir arazi üzerine kuruludur. Arazinin, yaklaşık 10.000 m2 alanı dışında kalan bölümü, iğne yapraklı ve meşe ağaçlarından oluşan ormandır. Orman içinde fevkalade güzel yürüyüş yolları vardır ve şatonun bütün odun ihtiyacını karşılamaktadır.

Yaklaşık 10.000 m2  büyüklüğündeki alanda ilave inşaat yapabilme imkanı vardır.

Şato, mevcut durumda, 4.500 m2  kapalı alana sahiptir.

Değişik büyüklüklerde, 120 odası vardır.

İçleri, kullanım amacına uygun olarak yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Büyük salonları mevcuttur. Örneğin “Şövalye odası” olarak kullanılan odalar (150 ve 400 m2 büyüklüklerindedirler). Ancak her durumda, ilgilinin mimarıyla birlikte değerlendirmesini gerektirmektedir.

Şatoların özel ormanları, gerekli izinlerin temini suretiyle, ticari ve veya rekreaktif amaçlarla düzenlenecektir. Şatoya hale hazırda çalışmaların devam ettiği Şarap Enstitüsü ve çeşitli konseptlerde restaurantlar kurlacaktır.

Şato, özellikle burçları ve kuleleriyle fevkalade görkemli bir dış görünüş sunmaktadır.