Alman Milli Emlak İdaresinin satışa çıkardığı eski bir Amerikan Üssü satın alınmıştır. Alınan gayrimenkulün, 60.000 m2.si kapalı olmak üzere 520.000 m2 büyüklüğünde bir arazi üzerine kuruludur ve fevkalade iyi durumdadır.

Montabaur Ticaret Merkezi Türkiye’de veya diğer ülkelerde üretim yapan küçük ölçekli sanayi tesislerinin (KOBİ) ürettikleri ürünlerin, Avrupa’da bir mağazada sergilenmesi ve satış bağlantılarının gerçekleştirilmesine yönelik planlanmıştır.

Bu alanın, mal sergilemesinin yanı sıra, personel ve ziyaretçiler için gerekli yeme-içme, konaklama hizmetlerini de verebilir durumda olması, işletmelerin büro ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir alanın tahsisini imkân dâhiline sokması, ürünlerin stoklanması için depolama alanlarına sahip olması gibi gereklilikler mevcuttur.

Ancak bu alanın, mevcut imar planında “askeri alan” olan işaretinin, “ticaret alanı” olarak değiştirilmesi, Şehir Kent Konseyinde uygun görülmemiş olmakla, proje uygulanmamış ve Alman Milli Emlak Dairesine olan yükümlülüklerimiz yerine getirilmemek suretiyle, süreç tasfiye edilmiştir.