Almanya’da, Brandenburg Eyaletinde, Berlin’e 60 km. mesafede, yüzlerce tapudan oluşan ve 10.500.000 m2 büyüklüğünde, içinde ormanları, şatoları, göl bağlantıları ve inşaat alanları olan çok büyük bir arazi üretildi.

1861’de böl­ge­de bir çift­lik kur­mak is­te­yen Jo­hann Gentz ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan şa­to­, İkin­ci Dün­ya Sa­va­şı­’n­da Kızıl Ordu ta­ra­fın­dan mü­him­mat de­po­su ve kışla ola­rak kul­la­nıl­dı. Bir ara Sovyetler’in savaş karargâhı oldu.

İmar planında, bu arazinin seramik sanatçısından, cam sanatçısına, ahşap işlemecisinden, metal işlemecisine, pek çok heykel tıraş, ressam gibi sanatçıları bir sanatçılar köyü teması etrafında toplayıp projenin değer kazandırılması ve yapılacak konutların, bu tema etrafında konut almak isteyenlere satışı planlanmaktadır.

Sanatçılar köyünün belli bir nüfusa ulaşmasının ardından, bir Güzel Sanatlar Akademisi (özel olabileceği gibi, bir üniversitenin işbirliğiyle de kurulabilir ki bu proje içinde yer almak isteyen, ön görüşmesi tamamlanmış bir Türk Üniversitesi mevcuttur.) kurulacaktır. Böylece eğitim sürecindeki öğrenciler, bir yandan akademik eğitim süreçlerini devam ettirirlerken, diğer yandan, sanatçılar köyünde ikamet eden ve çalışan sanatçıların atölyelerinde de çıraklık eğitimi alabileceklerdir.

Bu konsept fevkalade beğenilmiştir. Bu çerçevede imar planının yapılması için Belediye tam destek vermektedir.